جزئیات جدید از حادثه نطنز

اعلام خبری مبنی براحتمال عمدی بودن حادثه انفجاراخیر دریکی از سوله‌های در دست احداث سایت نطنز، پرونده این حادثه را وارد مرحله جدیدی کرده است. روز گذشته سایت نورنیوز نزدیک به شورای‌عالی امنیت ملی درگزارشی با عنوان ۱۰سوال درباره حادثه در سایت هسته‌ای نطنزبه نوعی برعمدی بودن این حادثه صحه گذاشت. دراین گزارش که باهدف پاسخ به ابهامات حادثه منتشر شده، آمده است: «احتمالات فراوانی در رابطه با علت حادثه نطنز قابل‌تصور است اما به‌نظر می‌رسد تشابه زیادی بین حادثه نطنز و ترور سردار سلیمانی قابل‌مشاهده است؛ یعنی ترکیبی از اطلاعات و پشتیبانی به همراه اقدام که با توجه به حجم تخریب احتمال عمدی بودن را تقویت می‌کند.» اعلام احتمال عمدی بودن آتش‌سوزی درنطنزبه دنبال انفجار بامداد پنج‌شنبه ۱۳تیرماه درشرایطی مطرح شده است که پیش از این نیز برخی خبرها از خرابکاری دراین سایت هسته‌ای حکایت می‌کرد، حتی برخی گزارش‌ها حاکی از نقش اسرائیل در این ماجرا و حتی حادثه روز ششم تیرماه در منطقه پارچین واقع درشرق تهران بود. با این حال هیچ مقام رسمی تاکنون چنین خبرها و گزارش‌هایی را به‌صورت رسمی تایید و تکذیب نکرده است. از این‌رو از گزارش روز گذشته نورنیوز می‌توان به‌عنوان اولین واکنش یکی از رسانه‌های وابسته به شورای‌عالی امنیت ملی به یکی از این حوادث یاد کرد که به نوعی بر عمدی بودن انفجار نطنز مهر تایید می‌زند.  این خبر ازجهت دیگری هم حائز اهمیت است چراکه شورای‌عالی امنیت ملی ایران روز ۱۳ تیرماه اعلام کرده بود که علت حادثه در تاسیسات هسته‌ای نطنز مشخص شده است، اما به‌دلیل «ملاحظات امنیتی» فعلا در این‌باره اطلاع‌رسانی نخواهد شد.اگر نظریه نورنیوزمبنی بر عمدی بودن حادثه به‌صورت رسمی تایید شود چرایی عدم اطلاع‌رسانی در این‌باره تاکنون روشن‌تر خواهد شد.

If interested please continue reading at the source.